torstaina, helmikuuta 20, 2014

Halko 2/2014 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: 20.2.2013 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY
Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:20.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohdat Skrollin tilaus ja TKrT:n virtuaalikone

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan tiedoksi.
- Pankissa oli mieshenkilö, joka ei antanut ninnnulle tilinkäyttöoikeuksia.
- Club-Matea on.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Käsitellään jäsen- sekä avainhakemukset.

Jäsenhakemukset: Sauli Anto, Antti Alhonen
Avainhakemukset: Tuomas Liikala, Antti Alhonen

Päätös: Hyväksytään hakemukset sillä ehdolla että jäsenmaksu maksetaan.

6) Limumaatin budjetointi
Esitys: Käsitellään limumaatin sekä virvoitusjuomien hankintaa.

Päätös: Hyväksytään limumaatin hankinta X eurolla.

7) Limumaatti
Esitys: Tutustutaan limumaatin käyttöön.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) PRH:n sumpliminen
Esitys: Päivitetään Modeemin tiedot PRH:on.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Kevätkokous
Esitys: Päätetään aika ja paikka ja varataan jokin sauna.

Päätös: Pidetään kevätkokous alustavasti 4.4. klo 18 - 24 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tiedotetaan että tapahtuma on OPM & OPM. Järjestetään saunalle myytäväksi alkoholittomia soft drinkkejä. Budjetoidaan saunan vuokraukseen ja kokouksen kuluihin yhteensä 400 euroa.

10) Myyntituotteiden täydennys
Esitys: Pyritään pitämään limonadivaraston kiinteänä arvona enintään X euroa, Club-Mate poislukien. Hankitaan lisäksi Y eurolla Club-Matea varastoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

11) ATK
Esitys: ATK:ta on. Fanta on.

- Tietoviikko on jälleen uutisoinut Stardentista, mutta artikkeli on täynnä virheitä.
- Amavis (uusi virtukone) suorittaa spämmifiltteröintiä.
- Club-Mate on.

Päätös: Kirjataan muistiin.

12) Skrollin tilaus
Esitys: Tilataan Skrolli vuodelle 2014. Budjetoidaan X euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

13) TKrT:n virtuaalikone
Esitys: Jatketaan vastenmielisyydestä huolimatta TKrT:n virtuaalikonesopimusta TKrT:n hoitaessa järjestyksenvalvojat Modeemin puolesta TTYY:n wapun järjestyksenvalvojan nakkiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

14) Muut esille tulevat asiat

15) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:13.