tiistaina, huhtikuuta 01, 2014

Modeemin hallitus siirtää vuosikokoukset menneisyyteen

Ajan säästämiseksi Modeemin tulevat vuosikokoukset, mukaan lukien vuosikokous 2014, järjestetään menneisyydessä. Tämä varmistaa, että toiminnantarkastajilla ja jäsenillä on varmasti aikaa varmistua, että vuosikokous on sopinut heidän kalentereihinsa. Kokousten siirtämisellä ajassa voidaan saavuttaa myös muita merkittäviä kustannussäästöjä mm. sillä, että yhdistämällä useamman vuoden vuosikokous samalle päivälle, selvitään vain yhdellä saunamaksulla. Saunaakaan ei tarvitse varata uudelleen ja uudelleen puhumattakaan muista järjestelyistä.

Modeemin hallitus ymmärtää kyllä, että tämä saattaa nostaa jäsenistössä jotain muutosvastarintaa, mutta kommentoi asiaa kritisoiville, että näiden pitäisi kasvaa aikuiseksi ja hankkia TARDIS tai joku muu vastaava kulkuväline.

keskiviikkona, maaliskuuta 26, 2014

Kutsu vuosikokoukseen 2014

KUTSU MODEEMI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2014

Aika  04.04.2012 klo 18:00

Paikka Teekkarisauna Mörrimöykky, Tampere
  Tekniikankatu 9

Kokouksen työjärjestys:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 4  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6  Ilmoitusasiat

 7  Vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

 8  Tilintarkastajien lausunto

 9  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
    vuoden 2013 hallitukselle

 10 Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
    vahvistamien

 11 Muut esille tulevan asiat

 12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on perinteinen sauna

torstaina, helmikuuta 20, 2014

Halko 2/2014 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: 20.2.2013 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY
Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:20.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Lisätään kohdat Skrollin tilaus ja TKrT:n virtuaalikone

Päätös: Esityksen mukaan.

4) Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan tiedoksi.
- Pankissa oli mieshenkilö, joka ei antanut ninnnulle tilinkäyttöoikeuksia.
- Club-Matea on.

Päätös: Esityksen mukaan.

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Käsitellään jäsen- sekä avainhakemukset.

Jäsenhakemukset: Sauli Anto, Antti Alhonen
Avainhakemukset: Tuomas Liikala, Antti Alhonen

Päätös: Hyväksytään hakemukset sillä ehdolla että jäsenmaksu maksetaan.

6) Limumaatin budjetointi
Esitys: Käsitellään limumaatin sekä virvoitusjuomien hankintaa.

Päätös: Hyväksytään limumaatin hankinta X eurolla.

7) Limumaatti
Esitys: Tutustutaan limumaatin käyttöön.

Päätös: Esityksen mukaan.

8) PRH:n sumpliminen
Esitys: Päivitetään Modeemin tiedot PRH:on.

Päätös: Esityksen mukaan.

9) Kevätkokous
Esitys: Päätetään aika ja paikka ja varataan jokin sauna.

Päätös: Pidetään kevätkokous alustavasti 4.4. klo 18 - 24 Teekkarisauna Mörrimöykyllä. Tiedotetaan että tapahtuma on OPM & OPM. Järjestetään saunalle myytäväksi alkoholittomia soft drinkkejä. Budjetoidaan saunan vuokraukseen ja kokouksen kuluihin yhteensä 400 euroa.

10) Myyntituotteiden täydennys
Esitys: Pyritään pitämään limonadivaraston kiinteänä arvona enintään X euroa, Club-Mate poislukien. Hankitaan lisäksi Y eurolla Club-Matea varastoon.

Päätös: Esityksen mukaan.

11) ATK
Esitys: ATK:ta on. Fanta on.

- Tietoviikko on jälleen uutisoinut Stardentista, mutta artikkeli on täynnä virheitä.
- Amavis (uusi virtukone) suorittaa spämmifiltteröintiä.
- Club-Mate on.

Päätös: Kirjataan muistiin.

12) Skrollin tilaus
Esitys: Tilataan Skrolli vuodelle 2014. Budjetoidaan X euroa.

Päätös: Esityksen mukaan.

13) TKrT:n virtuaalikone
Esitys: Jatketaan vastenmielisyydestä huolimatta TKrT:n virtuaalikonesopimusta TKrT:n hoitaessa järjestyksenvalvojat Modeemin puolesta TTYY:n wapun järjestyksenvalvojan nakkiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

14) Muut esille tulevat asiat

15) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:13.

torstaina, tammikuuta 16, 2014

Halko 1/2014 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 1/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: Keskiviikko 15.1.2013 kello 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Hallituksen järjestäytyminen
Esitys: Esitetään Modeemi ry:n hallitukseksi seuraava toimivuodelle 2014.

Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan ilmoitusasiat muistiin.

- Ulkona on kylmä.
- Sihteeri on niuho.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Myönnetään fyysinen avain Ossi Hakkaraiselle. Hyväksytään jäsenhakemukset.

Jäsenhakemukset: Mikko Nahkola, Sauli Nevalainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin tilinkäyttöoikeuden haltijoista.

8. Myyntituotteiden täydennys
Esitys: Budjetoidaan 2000e virvoitusjuomiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. ATK
Esitys: Kirjataan muistiin.

- ATK:ta on.
- Fanta on.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat
- Ei.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:44.

perjantaina, tammikuuta 03, 2014

Halko 6/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 6/2013 - Pöytäkirjaote

Aika: Ti 26.11.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ville Törhönen
Joonas Järveläinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Poistettiin kohta "syyssauna".

4. Ilmoitusasiat
- Kerhohuone on saastainen.
- Tiliotteista tulee konekielisiä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväskyttiin Tomi Salmi ja Tytti Kosola jäseniksi.
Myönnetään Ossi Hakkaraiselle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Jäsenistö saa täydentää Volttivarastoja suoraan kassan varoilla kuittia vastaan kohtuulisissa määrin.

7. ATK
ATK:ta on. Fantan alasajoa valmistellaan/suoritetaan.

8. Muut esille tulevat asiat
- Oli mahdollisesti viimeinen halko.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41.

perjantaina, marraskuuta 08, 2013

Vaalikokus 2014 - Pöytäkirjaote

   Aika     08.11.2013   
   Paikka   YTHS:n sauna, Tampere

Liitteet:
Alustava toimintakertomus 2013
Alustava toimintasuunnitelma 2014
Tase 2013
Tulouslaskelma 2013
Talousarvio 2014

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola
Kimmo Jukarainen
Erkki Seppälä
Jari Vanhala
Jani Lahti (saapui kohdassa 5)
Jonni Rainisto (saapui kohdassa 5)
Juha Leskelä (saapui kohdassa 6)


1   Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:00

2   Kokouksen  puheenjohtajan,  sihteerin,  pöytäkirjantarkas-
    tajien(2) ja ääntenlaskijoiden(2) valinta

Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Nina-Mari Kuisma.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5   Kuluvan  vuoden  taloudellinen  tilannekatsaus  ja  alustava
    toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli talouden tilanteen ja alustavan toimintakertomus.

6   Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli alustavan toimintasuunntelman ja talousarvion.

7   Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen
    jäsenten(3-6), varajäsenen ja oltermannin valinta

Valittiin vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi:
Puheenjohtaja    Nina-Mari Kuisma
Jäsenet        Jussi Peltola
        Ossi Hakkarainen
        Aleksi Häkli

Varajäsen    Tuukka Lahti

Oltermanni    Erkki Seppälä


8   Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän vara-
    henkilöidensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala
ja varahenkilöiksi Jani Lahti ja Juha Leskelä.

9   Tulevan  toimikauden  jäsenmaksun  ja  ainaisjäsenmaksun
    suuruus

Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi 8€ ja ainaisjäsenmaksun 256€.

10   Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

11   Ilmoitusasiat
- Sauna on lämmin
- Vesi on kylmää ja märkää.
- Takassa on tuli. Kaljaa on.
- Lähdetään saunaan
- Marja Salmi ei ole paikalla.

12   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:55.

tiistaina, syyskuuta 24, 2013

Halko 5/2013 - pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013
Aika: Ma 23.9.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä: Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Ulkona sataa ja on kylmä.
Ulkona on kuoppa.
Grillikatos on mystisesti kadonnut, mutta grilli on mystisesti palautunut.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään jäseniksi, sillä ehdolla että maksu näkyy tilillä:
Salomaa Lotta-Emilia
Henri Välimäki
Hans Saijets
Ossi Hakkarainen
Jaakko Husso
Tuomas Liikala

6. Myyntituotteiden täydennys
Ei budjetin ulkopuolisia täydennyksiä.

7. ATK
ATK on jälleen lisääntynyt.

8. Syyssauna
Varataan YTHS:n sauna ensisijaisesti 8.11. (varalla 15.11.) Jonttu varaa.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.