tiistaina, syyskuuta 24, 2013

Halko 5/2013 - pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013
Aika: Ma 23.9.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä: Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Ulkona sataa ja on kylmä.
Ulkona on kuoppa.
Grillikatos on mystisesti kadonnut, mutta grilli on mystisesti palautunut.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään jäseniksi, sillä ehdolla että maksu näkyy tilillä:
Salomaa Lotta-Emilia
Henri Välimäki
Hans Saijets
Ossi Hakkarainen
Jaakko Husso
Tuomas Liikala

6. Myyntituotteiden täydennys
Ei budjetin ulkopuolisia täydennyksiä.

7. ATK
ATK on jälleen lisääntynyt.

8. Syyssauna
Varataan YTHS:n sauna ensisijaisesti 8.11. (varalla 15.11.) Jonttu varaa.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.