keskiviikkona, toukokuuta 29, 2013

Halko 4/2013 - pöytäkirja

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.5.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Ville Törhönen,  Jussi Peltola (saapui kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:17.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: poistettiin kohta 8. Vara-puheenjohtajan valinta.

4. Ilmoitusasiat
Virtualisointi saattaa olla tilassa.
Backup-laskut on lähetetty.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Ei ole.

6. Myyntituotteiden täydennys
Juomaa on.

7. ATK
Backupiin ei voida myöntää ainaisjäsenyyttä, mutta voidaan ottaa vastaan maksuja kerralla useammaksi vuodeksi.
Pohdittiin credit-, sekä kassajärjestelmää kolakaappiin.

8. Kesäsauna
Koitetaan varata majaranta ensisijaisesti 12.7. tai 5.7. Jonttu varaa.

9. Jäsenmaksu-ryhtiliikkeet
Laitetaan mailia maksamattomille. DL maksuille 1.7.2013

10. Muut esille tulevat asiat
Jeesus pelastaa - kirjat.
Kerhohuoneelta on hävitetty kaikki arvoesineet.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

maanantaina, toukokuuta 06, 2013

Vanhaa kirjallisuutta ja kolamaistelut kerholla

Kirjallisuus
Kerho siivottiin, ja sen jäljiltä kerholla on pahvilaatikoissa vanhentunutta alan kirjallisuutta. Ne saa tulla keräilemään kerholta omaan talteen. Jossain kohtaa ensi sunnuntaita (12.5) ne kärrätään lähimpään jätesäilöön ellei joku esitä kiinnostusta noutaa niitä joskus myöhemmin.

Kolamaistelut
Torstaina 9.5 järjestetään kolamaistelut kerhohuoneella noin kello 18. 2€ vastaan saa tyypata kaikkea mitä kerhohuoneella on sillä hetkellä myynnissä.