perjantaina, joulukuuta 09, 2011

Halko 05/2011 - pöytäkirjaote


MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 5/2011 PÖYTÄKIRJA

Aika: 07.12.2011
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Tuure Vartianen (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Niko Kurtti, Veli-Matti Leppänen

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:01.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4) Ilmoitusasiat
Lumi tuli.
Hormit nuohotaan tietotalossa.

5) Uudet jäsenet
Hyväksyttiin jäseneksi Karl-Gustav Ots, Ville Nieminen, Ville Vironmäki ja Eemeli Alamettälä,
sillä ehdolla että jäsenmaksu on maksettu tammikuun loppuun mennessä. Katsotaan jäsenmaksun
olevan vuodelle 2012.

6) blogit.vapaasuomi.fi-hostaaminen
Jäseneltä (Nina Kuisma) tuli kyselyä että voisiko modeemi hostata blogit.vapaasuomi.fi palvelua.
Päätettiin, että palvelua voidaan hostata sillä ehdolla, että Nina Kuisma vastaa palvelun
ylläpidosta ja että palvelu on TTY:n ja Funetin käyttösääntöjen mukainen. Palvelun alustalle
ei luoda tunnuksia Modeemi ry:n ulkopuolisille.

7) Hallituksenvaihtositsit
Tehdään doodle tammikuulle jonka perusteella päätetään päivä.

8) Muut esille tulevat asiat
Mojka on nyt avoimessa repossa ja siihen saa tunnuksia pyytämällä hallitukselta.

9) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:24.