lauantaina, lokakuuta 15, 2011

Vaalikokous 2011-10-14


Modeemi Ry
Vaalikokous
2011-10-14 18:00

Läsnä:
Tuure Vartiainen
Tapio Vuorinen
Tuukka Tikkanen
Kimmo Jukarainen
Ari Alanko
Niko Kurtti
Erkki Seppälä
Nina-Mari Kuisma
Harri Järvi
Seppo Heikkinen
Karri Huhtanen
Marja Salmi (saapui kohdassa 3)
Tommi Raulahti (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tuure Vartiainen avasi kokouksen kello 18:52.


2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valittiin kokouksen sihteeriksi Tuukka Tikkanen, puheenjohtajaksi Tuure Vartiainen sekä pöytäkirjan
tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Karri Huhtanen ja Seppo Heikkinen.


3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokouskutsu on annettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Kokouksen osanottajamäärä on riittävä.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen työjärjestys kokouksen työjärjestykseksi.


5. Tulevan toimikauden hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Niko Kurtti, hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Tapio Vuorinen,
Veli-Matti Leppänen, Suvi Rovio, Tuure Vartiainen, Nina-Mari Kuisma ja Joonas Järveläinen sekä hallituksen
varajäseneksi Ari Alanko.


6. Tulevan toimikauden oltermannin valinta

Valittiin yhdistyksen oltermanniksi Karri Huhtanen.


7. Tulevan toimikauden toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta

Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajiksi Erkki Seppälä ja .
Valittiin varatoiminnantarkastajiksi Tommi Raulahti ja .


8. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus

Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi vuodelle 2012 8 euroa ja ainaisjäsenmaksuksi 256 euroa.


9. Tulevan toimikauden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kuluvan toimikauden talousarvion toteutuminen

Tuure Vartiainen esitteli tulevan toimikauden alustavan toimintasuunnitelman.
Keskustelu:
Erkki Seppälä vaati lisää grillausta. 
Tommi Raulahti esitti ekskursioiden määrän tavoitteeksi vähintään yksi ekskursio vuodessa.

Tapio Vuorinen esitteli tulevan toimikauden talousarvion.


10. Kuluvan toimikauden toiminnan toteutuma suhteessa toimintasuunnitelmaan.

Tapio Vuorinen esitteli kuluvan toimikauden talousarvion toteutuman.


11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:38.
Pöytäkirjan vakuudeksi
Tampereella


Karri Huhtanen              Seppo Heikkinen