tiistaina, lokakuuta 23, 2012

Hallituksen kokous 5/2012

Hallituksen kokous 5/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 23.10.2012 klo 18
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen
Ville Törhönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokous 18:08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen vieras
Myönnettiin Ville Törhöselle läsnä- ja puheoikeus.

5. Ilmoitusasiat
- Sauna oli.
- Voltit edelleen matkalla.

6. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Eero Pruuki, Harri Järvi, Aleksi Häkli jäseniksi. Jukka Viertolalle ja Esa Väntsille annetaan maksuaikaa tammikuuhun asti.

7. Myyntituotteiden täydennys
Ostetaan Tuure Vartiaiselta 276,80 eurolla ja Nina Kuismalta 93,88 eurolla kolaa.

8. ATK
ATK:ta on.

9. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus suorittaa ryhtiliikkeitä maksamattomien jäsenmaksujen kanssa.
- Hallitus suorittaa viimeisen hyvän tekonsa perustamalla hallitukselle yhteisen versionhallinnan, johon tallennetaan kokouspöytäkirjat (hallituksen ja yhdistyksen) ja rahastonhoitajan materiaali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen 18:38.

lauantaina, lokakuuta 13, 2012

Vaalikokous 12.10.2012

Vaalikokous___________________Modeemi_ry___________________12.10.2012

Aika   12.10.2012 klo 19:00

Paikka  Sorin sauna
 Vuolteenkatu 20, Tampere

Läsnä:
 Aleksi Suhonen
 Nina-Mari Kuisma
 Karri Huhtanen
 Marko Heikkinen
 Tuure Vartiainen
 Niko Kurtti
 Kimmo Jukarainen
 Erkki Seppälä
 Antti Laiti
 Veli-Matti Leppänen
 Ari Alanko
 Tapio Vuorinen (saapui kohdassa 5)
 Toni Syvänen (saapui kohdassa 5)
 Ari Mutala (saapui kohdassa 6)
 
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Niko Kurtti avasi kokouksen kello 19:17.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja 
ääntenlaskijoiden valinta
Niko Kurtti valittiin puheenjohtajaksi, Nina-Mari Kuisma valittiin 
sihteeriksi, Aleksi Suhonen ja Karri Huhtanen valittiin 
pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen työjärjestys kokouksen
työjärjestykseksi.

5. Tulevan toimikauden hallituksen puheenjohtajan, hallituksen 
jäsenten ja varajäsenten valinta
Valittiin Nina-Mari Kuisma puheenjohtajaksi, ja hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi Ville Törhönen, Jussi Peltonen, Joonas Järveläinen ja 
varajäseneksi Niko Kurtti.

6. Tulevan toimikauden oltermannin valinta
Tuure Vartiainen valittiin oltermanniksi.

7. Tulevan toimikauden toiminnantarkastajien ja varatarkastajien valinta
Ari Alanko ja Karri Huhtanen valittiin varsinaisiksi 
toiminnantarkastajiksi. Marko Heikkinen ja Aleksi Suhonen valittiin
varatarkastajiksi.

8. Tulevan toimikauden jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus
Päätettiin 8€ tulevan toimikauden jäsenmaksuksi ja 256€ 
ainaisjäsenmaksuksi.

9. Tulevan toimikauden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 
sekä kuluvan toimikauden talousarvion toteutuminen
Niko Kurtti esitteli alustavan toimintasuunnitelman ja Tapio Vuorinen 
esitteli talousarviot.

10. Kuluvan toimikauden toiminnan toteutuma suhteessa 
toimintasuunnitelmaan.
Toteuma käytiin läpi.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:55.