tiistaina, lokakuuta 23, 2012

Hallituksen kokous 5/2012

Hallituksen kokous 5/2012 - Pöytäkirja
Aika: Ti 23.10.2012 klo 18
Paikka: kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Tuure Vartiainen
Ville Törhönen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokous 18:08

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

4. Hallituksen kokouksen vieras
Myönnettiin Ville Törhöselle läsnä- ja puheoikeus.

5. Ilmoitusasiat
- Sauna oli.
- Voltit edelleen matkalla.

6. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Eero Pruuki, Harri Järvi, Aleksi Häkli jäseniksi. Jukka Viertolalle ja Esa Väntsille annetaan maksuaikaa tammikuuhun asti.

7. Myyntituotteiden täydennys
Ostetaan Tuure Vartiaiselta 276,80 eurolla ja Nina Kuismalta 93,88 eurolla kolaa.

8. ATK
ATK:ta on.

9. Muut esille tulevat asiat
- Hallitus suorittaa ryhtiliikkeitä maksamattomien jäsenmaksujen kanssa.
- Hallitus suorittaa viimeisen hyvän tekonsa perustamalla hallitukselle yhteisen versionhallinnan, johon tallennetaan kokouspöytäkirjat (hallituksen ja yhdistyksen) ja rahastonhoitajan materiaali.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja pääti kokouksen 18:38.

Ei kommentteja: