perjantaina, huhtikuuta 30, 2010

Modeemin wappukrillaus tänään 30.4.2010

Ei tuuli, ei sade, ei räntä eikä aivan erityisesti auringonpaistekaan estä modeemilaisia noudattamasta perinteitä ja krillaamasta Tietotalon ja Sähkötalon välissä tänäkään wappuna.

Käytössämme on erityisesti auringonpaistetta vastaan suojana krillauskatos, johon muut ihmiset jostain syystä jättävät ekoistisesti polkupyöriään. Kellonaikaa ei ole vielä tarkemmin speksattu, mutta iltapäivällä on ensimmäinen arvaus.

Kellonaikaan pystyy vaikuttamaan saapumalla kerhohuoneelle idlaamaan ja vaikka asentamaan uutta peeceetä ja siihen uutta Ubuntua aikansa kulueksi. Kun kriittinen massa kerhohuoneella on saavutettu, syntyy krillausreaktio ja koska massaa modeemilaisilta aina löytyy, krillausreaktio voi syntyä hyvinkin nopeasti.

Tarkista blogi, ircci ja webcam lisäinformaatiota varten.

// Der Alter Mann

torstaina, huhtikuuta 01, 2010

Modeemi ry siirtyy pilvilaskutusmalliin jäsenpalveluissaan

Uudet laitteet ja etenkin Ubuntun kehittyminen pilvipalveluiden tarjonta-alustana mahdollistavat Modeemi ry:lle täysin uudenlaisia mahdollisuuksia tarjota palveluita ja laskuttaa niistä. Modeemi on investoinut huomattavasti vaivaa pystyäkseen tarjoamaan jäsenilleen luotettavan infrastruktuurin ja kapasiteettia ja tähän asti sillä onkin ollut haasteena saada konvertoitua tuo investointi hyödynnettäväksi tulo-, jäsen- ja aktiivisuusvirraksi. Uusi jäsenten pilvilaskutusmalli korjaa tämän.

Toisin kuin perinteisten pilvipalveluntarjoajien laskutusmalleissa, Modeemi ry ei tule laskuttamaan käytetystä prosessoriajasta vaan laskuttaa sen sijaan jokaista perusjäsentä (ainaisjäsenyyteen liitetään palveluiden käyttämättömyysoikeus) niistä laiteresursseista, jotka jäsen jättää käyttämättä. Modeemi ry uskoo (kuten myös tunnettu pilviasiantuntija Jaakko Parantainen), että koneet tykkää, että niitä käytetään ja haluaa näin ollen uudella laskutusmallillaan kannustaa jäseniään resurssien aktiiviseen käyttöön ja muutenkin aktiiviseen jäsentoimintaan. Modeemin oltermanni, Karri Huhtanen, ilmaiseekin uuden laskutusjärjestelmän idean värikkäästi: "Jos idlaat, niin maksat."

Laskutus tullaan toteuttamaan laskemalla UNIXin ja Linuxin pilvilaskutuspaketteja hyödyntäen kunkin käyttäjän käyttämät resurssit. Vähentämällä käytetyt resurssit käyttämättä jääneistä resursseista saadaan näin helposti kunkin jäsenen resurssienhaaskaus, joka voidaan näin laskuttaa jäseneltä. Modeemin ulkopuolisista palveluisa erityisesti IRC-kanavan käyttämättä jättämistä seurataan tilastointiboteilta ja tämä resurssien kuluttamattomuus yhdistetään kullekin jäsenelle osoitettuun laskuun.

Uuden laskutusmallin tilastointi alkaa 1.4.2010 ja ensimmäisten laskujen arvioidaan lähtevän 1.4.2011, kun resurssienhaaskauksen/idlauksen hinnoittelu saadaan viimeisteltyä. Tulevassa yleiskokouksessa kaikki tänä vuonna jäsenmaksunsa maksaneet perusjäsenet velvoitetaan maksamaan käyttämättä jääneistä resursseistaan.