torstaina, tammikuuta 16, 2014

Halko 1/2014 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 1/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: Keskiviikko 15.1.2013 kello 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Hallituksen järjestäytyminen
Esitys: Esitetään Modeemi ry:n hallitukseksi seuraava toimivuodelle 2014.

Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan ilmoitusasiat muistiin.

- Ulkona on kylmä.
- Sihteeri on niuho.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Myönnetään fyysinen avain Ossi Hakkaraiselle. Hyväksytään jäsenhakemukset.

Jäsenhakemukset: Mikko Nahkola, Sauli Nevalainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin tilinkäyttöoikeuden haltijoista.

8. Myyntituotteiden täydennys
Esitys: Budjetoidaan 2000e virvoitusjuomiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. ATK
Esitys: Kirjataan muistiin.

- ATK:ta on.
- Fanta on.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat
- Ei.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:44.

perjantaina, tammikuuta 03, 2014

Halko 6/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 6/2013 - Pöytäkirjaote

Aika: Ti 26.11.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ville Törhönen
Joonas Järveläinen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:20.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Poistettiin kohta "syyssauna".

4. Ilmoitusasiat
- Kerhohuone on saastainen.
- Tiliotteista tulee konekielisiä.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväskyttiin Tomi Salmi ja Tytti Kosola jäseniksi.
Myönnetään Ossi Hakkaraiselle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Jäsenistö saa täydentää Volttivarastoja suoraan kassan varoilla kuittia vastaan kohtuulisissa määrin.

7. ATK
ATK:ta on. Fantan alasajoa valmistellaan/suoritetaan.

8. Muut esille tulevat asiat
- Oli mahdollisesti viimeinen halko.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:41.