torstaina, tammikuuta 31, 2013

Halko 1/2013 - pöytäkirjaote


MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.1.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Tapio Vuorinen, Ville Törhönen

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:25.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: listättiin kohta 7) Tilinkäyttöoikeudet.

4) Hallituksen järjestäytyminen
Nina-Mari Kuisma, puheenjohtaja
Joonas Järveläinen, sihteeri, vpj
Ville Törhönen, rahastonhoitaja
Jussi Peltonen, laitteistovastaava

5) Ilmoitusasiat
Ovi on uusi.
Kerhohuone on entistäkin likaisempi.
Voltti oli hyvää.

6) Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Myönnetään virtuaaliavaimet seuraaville jäsenille: Aleksi Häkli (deus), Esa Väntsi (evv), Henri Eloranta (h3kk3), Jukka Viertola (jucca)

7) Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Ville Törhöselle. Henkilöistä tulee tilin pääasiallisia käyttäjiä. Tämä päätös koskee myös tiliin liittyviä Solo-verkkopankkitunnuksia ja tiliotteita.

8) Myyntituotteiden täydennys
Budjetoidaan XXXe virvoitusjuomiin.

9) ATK
Joltti jäi eläkkeelle.

10) Muut esille tulevat asiat
Selvitellään mahdollisuuksia TiTe-Modeemi-yhteystyöhön.

11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.