perjantaina, marraskuuta 08, 2013

Vaalikokus 2014 - Pöytäkirjaote

   Aika     08.11.2013   
   Paikka   YTHS:n sauna, Tampere

Liitteet:
Alustava toimintakertomus 2013
Alustava toimintasuunnitelma 2014
Tase 2013
Tulouslaskelma 2013
Talousarvio 2014

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Ossi Hakkarainen
Jussi Peltola
Kimmo Jukarainen
Erkki Seppälä
Jari Vanhala
Jani Lahti (saapui kohdassa 5)
Jonni Rainisto (saapui kohdassa 5)
Juha Leskelä (saapui kohdassa 6)


1   Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:00

2   Kokouksen  puheenjohtajan,  sihteerin,  pöytäkirjantarkas-
    tajien(2) ja ääntenlaskijoiden(2) valinta

Valittiin puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Nina-Mari Kuisma.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala

3   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4   Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

5   Kuluvan  vuoden  taloudellinen  tilannekatsaus  ja  alustava
    toimintakertomus

Puheenjohtaja esitteli talouden tilanteen ja alustavan toimintakertomus.

6   Ensi vuoden alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio

Puheenjohtaja esitteli alustavan toimintasuunntelman ja talousarvion.

7   Tulevan toimikauden puheenjohtajan, hallituksen
    jäsenten(3-6), varajäsenen ja oltermannin valinta

Valittiin vuoden 2014 hallituksen kokoonpanoksi:
Puheenjohtaja    Nina-Mari Kuisma
Jäsenet        Jussi Peltola
        Ossi Hakkarainen
        Aleksi Häkli

Varajäsen    Tuukka Lahti

Oltermanni    Erkki Seppälä


8   Tulevan toimikauden kahden tilintarkastajan ja heidän vara-
    henkilöidensä valinta

Valittiin tilintarkastajiksi Kimmo Jukarainen ja Jari Vanhala
ja varahenkilöiksi Jani Lahti ja Juha Leskelä.

9   Tulevan  toimikauden  jäsenmaksun  ja  ainaisjäsenmaksun
    suuruus

Päätettiin vuoden 2014 jäsenmaksun suuruudeksi 8€ ja ainaisjäsenmaksun 256€.

10   Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulleita asioita.

11   Ilmoitusasiat
- Sauna on lämmin
- Vesi on kylmää ja märkää.
- Takassa on tuli. Kaljaa on.
- Lähdetään saunaan
- Marja Salmi ei ole paikalla.

12   Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:55.

tiistaina, syyskuuta 24, 2013

Halko 5/2013 - pöytäkirja

Hallituksen kokous 5/2013
Aika: Ma 23.9.2013 klo 18
Paikka: Kerhohuone

Läsnä: Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Ulkona sataa ja on kylmä.
Ulkona on kuoppa.
Grillikatos on mystisesti kadonnut, mutta grilli on mystisesti palautunut.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksytään jäseniksi, sillä ehdolla että maksu näkyy tilillä:
Salomaa Lotta-Emilia
Henri Välimäki
Hans Saijets
Ossi Hakkarainen
Jaakko Husso
Tuomas Liikala

6. Myyntituotteiden täydennys
Ei budjetin ulkopuolisia täydennyksiä.

7. ATK
ATK on jälleen lisääntynyt.

8. Syyssauna
Varataan YTHS:n sauna ensisijaisesti 8.11. (varalla 15.11.) Jonttu varaa.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:09.

keskiviikkona, toukokuuta 29, 2013

Halko 4/2013 - pöytäkirja

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 4/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 29.5.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Ville Törhönen,  Jussi Peltola (saapui kohdassa 7.)

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:17.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: poistettiin kohta 8. Vara-puheenjohtajan valinta.

4. Ilmoitusasiat
Virtualisointi saattaa olla tilassa.
Backup-laskut on lähetetty.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Ei ole.

6. Myyntituotteiden täydennys
Juomaa on.

7. ATK
Backupiin ei voida myöntää ainaisjäsenyyttä, mutta voidaan ottaa vastaan maksuja kerralla useammaksi vuodeksi.
Pohdittiin credit-, sekä kassajärjestelmää kolakaappiin.

8. Kesäsauna
Koitetaan varata majaranta ensisijaisesti 12.7. tai 5.7. Jonttu varaa.

9. Jäsenmaksu-ryhtiliikkeet
Laitetaan mailia maksamattomille. DL maksuille 1.7.2013

10. Muut esille tulevat asiat
Jeesus pelastaa - kirjat.
Kerhohuoneelta on hävitetty kaikki arvoesineet.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:46.

maanantaina, toukokuuta 06, 2013

Vanhaa kirjallisuutta ja kolamaistelut kerholla

Kirjallisuus
Kerho siivottiin, ja sen jäljiltä kerholla on pahvilaatikoissa vanhentunutta alan kirjallisuutta. Ne saa tulla keräilemään kerholta omaan talteen. Jossain kohtaa ensi sunnuntaita (12.5) ne kärrätään lähimpään jätesäilöön ellei joku esitä kiinnostusta noutaa niitä joskus myöhemmin.

Kolamaistelut
Torstaina 9.5 järjestetään kolamaistelut kerhohuoneella noin kello 18. 2€ vastaan saa tyypata kaikkea mitä kerhohuoneella on sillä hetkellä myynnissä.

torstaina, huhtikuuta 25, 2013

Halko 3/2013 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 3/2013 - Pöytäkirjaote
Aika: To 25.4.2013 klo 17
Paikka: Kerhohuone

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:14

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisätään kohta "tilinkäyttöoikeudet".
Muutetaan Myyntituotteiden täydennys -> Hankinnat

4. Ilmoitusasiat
- Wappu
- Kova pamaus
- Kerhon siivous 27.04. klo 09:00
- Toxic voisi siirtyä eläkkeelle
- Ubuntu 12.10 ja NVidia ei ole hyvä yhdistelmä

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Esitys: Tuukka Lahden virtuaaliavainhakemus.
Päätös: Myönnetään Tuukka Lahdelle virtuaaliavain.

6. Fyysiset avaimet
Esitys: Jarkko Vainiolle fyysinen avain TiTe-Modeemi -yhteistyötä varten (TiTen
laitteet konehuoneeseen)
Päätös: Myönnetään Jarkko Vainiolle fyysinen avain.

7. Tilinkäyttöoikeudet
Poistetaan tilinkäyttöoikeudet Ari Alangolta, Niko Kurtilta ja Tapio Vuoriselta.

8. Hankinnat
Ostettiin Tamppi ja tilattiin Aku Ankka.
Ostettiin Tuure Vartiaiselta kolaa 465,93 eurolla.
Maksetaan PRH:lle 20e yhdistyksen tietojen päivittämiseksi.

9. ATK
Epämääräistä bonkkia on.

10. (Sokko)kolamaistaiset Modeemilla
Esitys: Järjestetetäänkö ns. julkiset (myös ei-Modeemilaisille)
sokkokolamaistaiset nyt kun kaapissa on sopivasti erinäköisiä juomia?

Päätös: Järjestetään (sokko)kolamaistiaiset vapun ja tenttiviikon välissä.

11. Muut esille tulevat asiat
- HAA-messuilla kolamaistelua?
- Muistutetaan jäsenmaksuista ja suljetaan tunnus ellei maksua kuulu parin kuukauden sisään.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:36

perjantaina, huhtikuuta 05, 2013

Kutsu vuosikokoukseen 2013

KUTSU MODEEMI RY:N VUOSIKOKOUKSEEN 2013

Aika  12.04.2012 klo 18:00

Paikka Majaranta, Tampere
  Salmenkalliontie 70

Kokouksen työjärjestys:

 1  Kokouksen avaus

 2  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

 3  Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

 4  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5  Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 6  Ilmoitusasiat

 7  Vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittely

 8  Tilintarkastajien lausunto

 9  Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäinen
    vuoden 2012 hallitukselle

 10 Alkaneen toimikauden toimintasuunnitelman ja talousarvion
    vahvistamienn

 11 Muut esille tulevan asiat

 12 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen on perineinen sauna

keskiviikkona, maaliskuuta 06, 2013

Hallituksen kokous 2/2013

Hallituksen kokous 2/2013 - Pöytäkirjaote
Aika: Ke 6.3.2013 klo 18
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma, Ville Törhönen, Jussi Peltola

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:26

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
- Lisää bonkkia
- Voltit menny kaupaksi

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Tuukka Lahti hyväksyttiin jäseneksi. Myönnettiin Harri Järvelle virtuaaliavain.

6. Myyntituotteiden täydennys
Harkitaan juomien tilaamista Verkkokauppa.com:ista tulevaisuudessa.

7. ATK
ATK:ta on.

8. TiTe-Modeemi
- Nimetylle TiTeläiselle voidaan myöntää fyysinen avain ja voidaan ottaa 1-2 räkkipalvelinta konehuoneeseen.
- Grillaustapahtumaa voidaan harkita jos Modeemille vyöryy kasa fukseja.

9. TKrT:n virtuaalipalvelin
- Linjataan että alayhdistykselle voidaan tarjota kohtuutehoinen virtuaalipalvelin hintaan 42e/vuosi tai wappu-järjestyksenvalvoja lupaamatta erityisempää palvelun laatua (least-effort).

10. AY-kahvit
- Joku hallituksen jäsen menee jos jaksaa/ehtii.

11. Skrolli-tilaus
- Tilataan kannatusmielessä Skrolli.

12. Kevätsauna
- Nina Kuisma varaa Poliisien majarannan 5.4 tai 12.4 kevätsaunaa ja -kokousta varten.

13. Muut esille tulevat asiat
- Siivotaan joskus
- Karhutaan jäsenmaksuja joskus

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:31


torstaina, tammikuuta 31, 2013

Halko 1/2013 - pöytäkirjaote


MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 1/2013 PÖYTÄKIRJA

Aika: 17.1.2013
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma (pj), Joonas Järveläinen (sihteeri), Tapio Vuorinen, Ville Törhönen

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17:25.

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksin: listättiin kohta 7) Tilinkäyttöoikeudet.

4) Hallituksen järjestäytyminen
Nina-Mari Kuisma, puheenjohtaja
Joonas Järveläinen, sihteeri, vpj
Ville Törhönen, rahastonhoitaja
Jussi Peltonen, laitteistovastaava

5) Ilmoitusasiat
Ovi on uusi.
Kerhohuone on entistäkin likaisempi.
Voltti oli hyvää.

6) Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Myönnetään virtuaaliavaimet seuraaville jäsenille: Aleksi Häkli (deus), Esa Väntsi (evv), Henri Eloranta (h3kk3), Jukka Viertola (jucca)

7) Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin myöntää tilinkäyttöoikeudet Ville Törhöselle. Henkilöistä tulee tilin pääasiallisia käyttäjiä. Tämä päätös koskee myös tiliin liittyviä Solo-verkkopankkitunnuksia ja tiliotteita.

8) Myyntituotteiden täydennys
Budjetoidaan XXXe virvoitusjuomiin.

9) ATK
Joltti jäi eläkkeelle.

10) Muut esille tulevat asiat
Selvitellään mahdollisuuksia TiTe-Modeemi-yhteystyöhön.

11) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:45.