lauantaina, helmikuuta 28, 2015

Halko 2/2015 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015

Aika: 24.2.2015 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Aleksi Häkli
Ossi Hakkarainen (Poistui kohdassa 10)
Janne Peltonen

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:00

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3) Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Lisätään esityslistaan kohta 6, Kerhohuoneen uudelleenjärjestely, kohta 7, Jäsenmaksut sekä kohta 8, Raspberry Pi 2 -tilaukset

4) Ilmoitusasiat

- Ovi on
- Sonera on
- Akkuja on (tulossa)
- Sauna on (varattu)

5) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

Päätös: Hyväksytään avainhakemukset ja jäsenhakemukset. Myönnetään tunnukset ja jäsenyys edellyttäen, että henkilöt ovat maksaneet vuoden 2015 jäsenmaksun.

6) Kerhohuoneen uudelleenjärjestely

Päätös: Järjestetään kerhohuoneen siivous ja uudelleenjärjestely.

7) Jäsenmaksut

Päätös: Modeemi ryn hallitus tarkastaa vuoden 2015 jäsenrekisterin sekä backuppien maksut maanantaina 9.3.. Kaikki jäsenmaksun maksamattomat shellitunnukset sekä backup-tunnukset suljetaan. Kerhohuoneen käyttöä varten on myös maksettava henkilökohtainen jäsenmaksu.

8) Kulukorvaukset

Päätös: Hyväksytään kulukorvausanomukset.

9) Raspberry Pi 2 -kimppatilaus

Päätös: Järjestetään Raspberry Pi 2 -kimppatilaus Farnellilta, jos tilaajia on tarpeeksi, eli yli 20 laitteelle. Tilataan laitteet Modeemi ryn kerhotilalle. Tiedotetaan asiasta Modeemin, TiTen, Skillan, TeLEn, Lanitan, TEA-clubin sekä Wappuradion jäsenistöä ja lähetetään yleinen tiedote yleiselle TTYY:n Puljut-tiedotuskanavalle tai vastaavalle. Asetetaan tilauksen deadline maanantaiksi 9.3..

10) ATK

- Fanta on.
- Limumaatti on.
- Tilataan iZettle.

Päätös: Tilataan iZettle-laite kerholle maksuvälineeksi. Hankitaan joku halpa Android-tabletti iZettleä varten.

11) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

12) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:39.

Halko 1/2015 - Pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015
Aika: 22.1.2015 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli
Janne Peltonen
Erkki Seppälä

1) Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:33

2) Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaisaksi.

3) Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Lisätään kohta 9) Kevätsauna

4) Hallituksen järjestäytyminen

Esitys:
Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Varajäseneksi valitaan Janne Peltonen, muuten esityksen mukaan.

5) Ilmoitusasiat
- Uusi kehä on.
- Palanut sulake vaihdettu.
- Kilju on.
- Kevätsauna on tulossa.
- Sonera spämmää.

6) Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet

Pääts: Hyväksytään haetut virtuaaliavaimet ja jäsenhakemukset.

7) Myyntituotteiden täydennys

Päätös: Pidetään varastossa xe edestä Club-Matea ja y euron edestä muita.

8) ATK

Päätös: UPS on. Bladeja on. Fanta on. Kilju on. Pilvi on, mutta ei asennettu. Akkuja ei ole.

9) Kevätsauna

Päätös: Varataan Hämpin kattosauna 28.3 (lauantai) kevätkokousta ja -saunaa varten. Varalle 14.4.

10) Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

11) Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:33.