tiistaina, toukokuuta 29, 2012

Hallituksen kokouksen 3/2012 pöytäkirjaote

MODEEMI RY:N HALLITUKSEN KOKOUKSEN 3/2012 PÖYTÄKIRJA
Aika: 29.05.2012
Paikka: Modeemin kerhohuone

Läsnä:
Niko Kurtti (pj)
Nina-Mari Kuisma (sihteeri)
Tapio Vuorinen
Veli-Matti Leppänen (saapui kohdassa 10)
Joonas Järveläinen
Ari Alanko

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:06

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin muutoksitta.

4. Ilmoitusasiat
Kesäsauna 1.6 Majarannassa.

5. Jäsenanomukset ja virtuaaliavaimet
Hyväksyttiin Niko Junkala ja Iiro Uusitalo jäseniksi.

6. Myyntituotteiden täydennys
Nina Kuisma käy myyntikaapin sisällön läpi ja lajittelee eräpäivän nähneet tuotteet -50% alennuslaatikkoon.

7. ATK
Ei merkittäviä muutoksia.

8. Kesäsauna
Ari Alanko hakee avaimen ja järjestää pakun. Hankitaan kertakäyttöhaarukoita.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:15