torstaina, tammikuuta 16, 2014

Halko 1/2014 - Pöytäkirjaote

Hallituksen kokous 1/2014 - Pöytäkirjaote

Aika: Keskiviikko 15.1.2013 kello 18:00
Paikka: Modeemin kerhohuone, TTY

Läsnä:
Nina-Mari Kuisma
Jussi Peltola
Ossi Hakkarainen
Aleksi Häkli

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:34.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös: Esityksen mukaan.

4. Hallituksen järjestäytyminen
Esitys: Esitetään Modeemi ry:n hallitukseksi seuraava toimivuodelle 2014.

Puheenjohtaja: Nina-Mari Kuisma
Sihteeri: Aleksi Häkli
Rahastonhoitaja / Varapuheenjohtaja: Jussi Peltola
Laitteistovastaava: Ossi Hakkarainen

Päätös: Esityksen mukaan.

5. Ilmoitusasiat
Esitys: Kirjataan ilmoitusasiat muistiin.

- Ulkona on kylmä.
- Sihteeri on niuho.

Päätös: Esityksen mukaan.

6. Jäsenanomukset ja (virtuaali)avaimet
Esitys: Myönnetään fyysinen avain Ossi Hakkaraiselle. Hyväksytään jäsenhakemukset.

Jäsenhakemukset: Mikko Nahkola, Sauli Nevalainen.

Päätös: Esityksen mukaan.

7. Tilinkäyttöoikeudet
Päätettiin tilinkäyttöoikeuden haltijoista.

8. Myyntituotteiden täydennys
Esitys: Budjetoidaan 2000e virvoitusjuomiin.

Päätös: Esityksen mukaan.

9. ATK
Esitys: Kirjataan muistiin.

- ATK:ta on.
- Fanta on.

Päätös: Esityksen mukaan.

10) Muut esille tulevat asiat
- Ei.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:44.

Ei kommentteja: